TopBilde

  Årsmøte  
  Vedtekter  
  Dugnadsbilete  
  Hovudside  
  Informasjon  
  Styret  
  Gjestebåtar  
  Kontakt oss  
  Bruktmarknad  
  Bilete  
  Båtplassar  
 
     

Båtlaget på nett

Så har Rosendal Båtlag fått sine eigne internettsider. Hovudføremålet med desse sidene er å betra kontakten mellom styret og medlemene - eller omvendt - smått og stort. Vi ynskjer og å orientera eventuelle båtgjester om den trygge og gode hamna vår, med mykje meir. Vi har og oppretta ein bruktmarknad, der medlemene gratis kan få gjera andre medlemer merksame på om dei har båt eller båtutstyr dei ynskjer selja eller byta, eller om det er noko dei vil kjøpa.

I tida som kjem vil sidene verta utvikla vidare og oppdaterte. Har du meiningar om kva sidene bør innehalda, eller noko på hjarta som du vil dela med dei andre medlemene, ta kontakt. Gå inn på "KONTAKT OSS" og send ein epost, eller ta kontakt med Kjartan (tlf. 53481580/99520862) som administrerer sidene.