Nye brygger i hamna

Då har hamnesjef og dugnadssjef fått på plass ein førebels plan for byte av brygger.

Den inneber at hamna må vera tømt for båtar seinast søndag 28. august, arbeidet med demontering startar 29. august, noko førebuande arbeid gjerne og noko i forkant av dette.

Ein ser for seg at heile september vil gå med på arbeidet med demontering/vekkrydding av gamalt og montering av nytt.

Det vil naturleg nok bli bruk for mykje dugnadsarbeid i samanheng med dette. Vi ber difor om at alle som har mulighet til å gjera ein ekstra innsats, godt utover dei tre dugnadstimane, melder seg til Leif eller Knut sine epostadresser innan utgangen av mai, evt tek kontakt på tlf. Leif har hamnesjef@rosendalbaatlag.net/90628283, Knut dugnadssjef@rosendalbaatlag.net/95967811.

Arbeidsoppgåver er demontering og montering av elektro, vatn, fortøyningsstag etc, frakt av brygger til kai, og sjauing/sortering av gamle brygger opp i containerar frå Ragnsells. Oppdateringar om plan vil bli lagt ut etter kvart.

Mvh Styret

Dugnad 2021

Det vert ikkje fellesdugnad i år heller. Dugnadssjef har likevel nokre oppgåver som skal utførast, så du som ønskjer å utføra dugnad i staden for å betala, kan kontakta dugnadssjef om dette på 95967811 ved første høve. Helsing Styret 🙂

 

Fellesdugnad

Fellesdugnaden i hamna våren 2019 vert tysdag 7. mai og tysdag 28. mai, begge dagar frå klokka 18.00 til 21.00.

Det er ein god del førefallande arbeid som skal gjerast i hamna i vår, så det er viktig at medlemene møter fram.

Ta og gjerne med litt handverktøy som hammar, sag m.m.

Styret.

Tid for slipping

Medlemer som skal på slipp i vår, må merka seg at det i år ikkje vert hengt opp slipplister i lagshytta. I staden må medlemene gå inn på nettsida vår, der ein i hovudmenyen må trykkja på slipping. Då vil det koma opp ein kalendar for storeslippen og ein for vetle, samt informasjon om korleis ein skal gå fram for å tinga plass på slippen. Lukke til.

 

Vinteren nærmar seg

Vinteren nærmar seg, og for komande veke, veke 47, melder både YR og Storm om minusgrader. Difor vert vatnet i hamna vinterstengt frå midten av neste veke.

Minner og om at dei av medlemene som enno ikkje har sjekka vinterfortøyningane sine, må gjera det snarast. Fortøyningane skal vera stramma opp, og båtane skal ha skikkeleg fendring (jamfør laget sine vedtekter). Pr. i dag er det alt for mange båtar som ligg med slakke fortøyningar og dårleg eller ikkje fendring.

Styret.

Triveleg dugnadskveld

I strålande ver, men mykje vind, hadde vi 13-14 som møtte fram til fellesdugnaden tysdag 8. mai, ein triveleg kveld i båthamna. Dei få som møtte, gjorde ein skikkeleg god  jobb, og vi fekk utført ein god del førefallande vedlikehaldsarbeid til beste for alle dei 122 medlemene i laget. Dessutan hadde vi ein god og kjekk kaffipause, med kaffi og nydelege nysteikte skillingsbollar frå Johnny Thomsen. Stor takk til deg Johnny.

Så til alle de 108 medlemene som ikkje var med oss denne kvelden: De får ein ny sjanse tysdag 29. mai frå kl. 18 til 21. Kanskje ein ide å møta fram og ta eit tak for fellesskapet?

 

Fellesdugnad i hamna våren 2018

Det vert fellesdugnad i hamna tysdag 8. mai og tysdag 29. mai, begge dagar frå klokka 18.00 til 21.00.

Det er ein god del førefallande arbeid som skal gjerast i hamna i vår, så det er viktig at medlemene møter fram.

Styret.

Gammal Pioner

Med ujamne mellomrom treng vi ein liten arbeidsbåt i hamna, og av den grunn har styret vedteke å gå til innkjøp av ein båt på 8-10 fot. Båten må vera lett, gjerne ein av typen Pioner, eller t.d. ein liten aluminiumsbåt.

Båten kan gjerne vera gammal og sliten, men han må vera nokolunde tett, og ikkje kosta meir enn kring 5000 kroner. Har du ein slik som du vil selja, eller kjenner nokon som har ein slik? Ta i så fall kontakt med ein av oss i styret.

 

Sakte fart

Rett som det er vert det observert medlemer på veg ut av, eller inn i hamna, for god fart. Det bør vera kjent at i hamna er det sakte fart som gjeld. Og sakte fart betyr SAKTE FART. Lat oss alle hugsa på det denne sesongen, så vert det og litt trivelegare for dei som ligg på kne og albogar og jobbar i båtane sine.