Slipping

Bestilling av slipptid

For båtlaget sine medlemer er det laga til to bestillingskalenderar for slipping. Ein for den store slippen og ein for den vetle. Skal du nytta storeslippen, må du avtala med ein av dei som kan kjøra den i god tid på førehand, seinast dagen før.

Slik bestiller du slipptid:

  1. Klikk på aktuell slipp på lenker under.
  2. Alle datoar som er merka grøne er ledige, raudt er opptatt.
  3. Klikk ein gong på dato du vil ta båten opp, denne vert då midlertidig merka med svart.
  4. Klikk så ein gong på dato du vil ta båten ned att, då vert dagane som er aktuelle merka svarte. (Dersom du kun skal ha 1 dag så klikk ein gong til på valgt dato).
  5. Fyll så ut skjema som ligg under kalendaren, alle felt med raud må fyllast ut.
  6. Klikk til slutt på «Bestill Slipptid», etter litt tenking vil får du beskjed om at bestillinga er gjennomført.
  7. Kvittering kjem på din epost.
  8. Dersom du skal avbestilla slipptida, klikkar du her for å sende epost med avbestilling.
  9. For storeslippen: Hugs å ta kontakt med ein av dei som har løyve til å køyre slippen, liste finn du i link Storeslippkjørarar.

Bestill tid på storeslippen

Bestill tid på vetleslippen