Fellesdugnad i hamna våren 2018

Det vert fellesdugnad i hamna tysdag 8. mai og tysdag 29. mai, begge dagar frå klokka 18.00 til 21.00.

Det er ein god del førefallande arbeid som skal gjerast i hamna i vår, så det er viktig at medlemene møter fram.

Styret.

Gammal Pioner

Med ujamne mellomrom treng vi ein liten arbeidsbåt i hamna, og av den grunn har styret vedteke å gå til innkjøp av ein båt på 8-10 fot. Båten må vera lett, gjerne ein av typen Pioner, eller t.d. ein liten aluminiumsbåt.

Båten kan gjerne vera gammal og sliten, men han må vera nokolunde tett, og ikkje kosta meir enn kring 5000 kroner. Har du ein slik som du vil selja, eller kjenner nokon som har ein slik? Ta i så fall kontakt med ein av oss i styret.

 

Sakte fart

Rett som det er vert det observert medlemer på veg ut av, eller inn i hamna, for god fart. Det bør vera kjent at i hamna er det sakte fart som gjeld. Og sakte fart betyr SAKTE FART. Lat oss alle hugsa på det denne sesongen, så vert det og litt trivelegare for dei som ligg på kne og albogar og jobbar i båtane sine.

Sandblåsing

I fjor haust vart gamleslippen sett i skikkeleg teknisk stand, og denne våren er det meininga å pikka rust og måla vogna. Men i staden for å pikka rust hadde det vore enklare med sandblåsing.

Difor: Er det einkvan av medlemene som driv med sandblåsing, eller har slikt utstyr til låns, eller kjenner nokon som har slikt utstyr, er vi takksame om dei tek kontakt med hamnesjefen, dugnadssjefen eller formannen.