Gammal Pioner

Med ujamne mellomrom treng vi ein liten arbeidsbåt i hamna, og av den grunn har styret vedteke å gå til innkjøp av ein båt på 8-10 fot. Båten må vera lett, gjerne ein av typen Pioner, eller t.d. ein liten aluminiumsbåt.

Båten kan gjerne vera gammal og sliten, men han må vera nokolunde tett, og ikkje kosta meir enn kring 5000 kroner. Har du ein slik som du vil selja, eller kjenner nokon som har ein slik? Ta i så fall kontakt med ein av oss i styret.