Båtplassar

Oversyn over båtplassane i Rosendal Båtlag pr. november 2023.

A-side

NR

EIGAR

BREIDDE ADRESSE TLF.
1 Arne Seglem 2,1 meter Seimshagen 16, 5472 Seimsfoss 91198482
2

Rolf Lothe

2,2 meter Neslia 96, 5470 Rosendal 91781018
3 Tolleiv Botnen 2,4 meter Vassteigen 189, 5141 Fyllingsdalen 99406783
4 Kolbjørn Mehl 2,1 meter Grødemtunet 11, 4029 Stavanger 91763901
5 Kristen Tore Christensen 2,1 meter Neslia 94, 5470 Rosendal 40404474
6 Maud Skjelnes 2 meter Seimshagen 30, 5472 Seimsfoss 95768200
7

Lars Aslak Holmberg

2,5 meter

Vetlebekken 7, 5763 Skare 90206089
8 Morten Nygård 2,0 meter Postboks 70, 5486 Rosendal 97113075
9 Nils H. Arnesen 2,7 meter Træsvegen 66, 5470 Rosendal 99521555
10 Marit Espeland 2,4 meter Bjørgedalen 184D, Fyllingsdalen 93856306

 

11

Glenn Andre Opland

2,0 meter

Neslia 69, 5470 Rosendal

97709308

12

Randi Træen Helvik

2,5 meter

Neslia 98, 5470 Rosendal

90733505

13

Laila Håvik

2,3 meter

Neslia 80, 5470 Rosendal

91838769

14 Atle Støve 2,0 meter Neslia 63, 5470 Rosendal 91515207
15 Leif Nygård 2,0 meter 5470 Rosendal 90628283
16 Torbjørn Solheim 2,2 meter Kyrkjevegen 13, 5470 Rosendal 97620660
17 Else Linn Fossum Havnelid 2,4 meter Harald Løvenskiolds vei 18, 0760 Oslo  98679763
18 Jens Vik 2,5 meter Neslia 61, 5470 Rosendal 41460452
19 Kåre Haugse 2,0 meter Boks 105, 5486 Rosendal 48227242
20

Sølvi Johansson og Ivar Mehl

2,1 meter Nesvegen 130, 5470 Rosendal 97519453
21 Rolf Revheim 2,4 meter Nordre Vardhaugen 11 A, 5253 Sandsli 91588559
22 Torgeir Fosse 2,3 meter Skeishagen 50, 5470 Rosendal 97077103
23 Terje Enes 3 meter Skeishagen 38, 5470 Rosendal 94156047
24 Nils Byrkjeland 3 meter Byrkjelandsvegen 34, 5600 Norheimsund 90579989
25 Anitha Mehl 2,7 meter Melsvegen 94, 5470 Rosendal 91375037
26 Per Bråtun 2,9 meter Træsvegen 14, 5470 Rosendal 90978861
27 Gunnar Onarheim 2,3 meter Neslia 100, 5470 Rosendal 53473632/   48164477
28 Trine Langmo Røysland 2,7 meter Løfallstrand 234, 5474 Løfallstrand 41619531
29 Olger Leganger 2,5 meter 5474 Løfallstrand 46945979
30 Arne Tyborg 2,5 meter Lyngbøv.26F, 5163 Laksevåg 91682259
31 Romar Skeie Olsen 2,6 meter Træsvegen 22, 5470 Rosendal 97113074
32 Ole Vik 3,1 meter Kyrkjev. 168, 5470 Rosendal 91345006
33 Magne Bøyum 3,2 meter Skeie, 5472 Seimsfoss 91739973
34 Jens Åge Fossberg 3,2 meter Baronivegen 100, 5470 Rosendal 92048843
35 Magnus Hereid 2,7 meter Neslia 1, 5470 Rosendal 95188445
36 Ronald Eikefjord 2,5 meter Grøne Bråden 27, 4370 Egersund 48148759
37 Ketil Hagen 2,9 meter Storekleiv 4, 5750 Odda 99155310
38 Arild Klette Steinsvik 2 meter Skålafjæro 31, 5470 Rosendal 93220406
39 Terje Færstad 2,9 meter Ture Nermannsvei 6, 5143 Fyllingsdalen 95752233
40 Laila Hervold Langesæter 2,6 meter Neslia 33, 5470 Rosendal 90762837
41 Marit Kirsten  Eikefjord 2,4 meter Sverresplass 4, 5700 Voss 90941197
42 Johnny Klette 2,5 meter Neslia 82 Pb.191 5486 Rosendal 93220418
43 Ottar Willy Vågen 2,7 meter Nesvegen 131, 5470 Rosendal 95194718
44 Frode Lid 2,3 meter Bjørkesvegen 67, 5470 Rosendal 91888674
45 Oddgeir Mælen 2,5 meter Kyrkjevegen 197, 5470 Rosendal 90136120
46 Eide Fjordbruk 4,0 meter 5640 Eikelandsosen 56585200/   41561264
47 Knut Eikefjord 2,4 meter Bordalsvegen 27, 5700 Voss 92033724
48 Sigurd Brattetveit 2,7 meter Gjerde 10, 5474 Løfallstrand 90765315
49 Johnny Thomsen 2,2 meter Malmanger 6, 5470 Rosendal 90279122
50 Helge Bøe 2,7 meter Haukelandsvegen 40G, 5096 Bergen 55294629/   93230494
51 Martha Skeie Olsen 2,2 meter Åsalio 9, 5464 Dimmelsvik 98259586
52 Thor S. Trovik 2,4 meter Winston Churchillsv. 14, 9014 Tromsø 91753893
53 Liv Sætre Eik 2,5 meter Baronivegen 53, 5470 Rosendal 99512601
54 Geir Olav Guddal 2,5 meter 5773 Hovland 53661906/   90794640
55 Jan Ove Johansen 2,4 meter Guddalsveien 15, 5472 Seimsfoss 53471144/   91535141
56 Gunnar Johannes Fjæra 2,4 meter Eidesåsen 114, 5750 Odda 45119281

 

 

B-side

1 Anne Mari Hagen 2,9 meter Kattanakkveien 44, 5518 Haugesund 97611287
2 Ole Bennæs 2,4 meter Neslia 71 5470 Rosendal 93437521
3 Odmar Buene 2,8 meter Skeisvegen 30, 5472 Seimsfoss 41558342
4 Nils Skjelnes 2,1 meter Skeishagen 47 A 5470 Rosendal 95118773
5

Toralf Gjuvsland

2,6 meter

Postboks 60 5486 Rosendal 91147901
6 Knut Rise 2,3 meter Neslia 28 5470 Rosendal 91147892

7

Einar Holsvik

3 meter

Neslia 92, 5470 Rosendal 91515215
8 Anne Lise Bergo 2,4 meter Bergsdalsvegen 980, 5722 Dalekvam 97567611
9

Idar H Revheim

3 meter Vågsnes 49, 5470 Rosendal 97556108
10 Rune Sandnes 2,4 meter Håvardshaugvegen 22, 5464 Dimmelsvik 99041064
11

Knut Magnar Tveito

2,3 meter

Bjørkesvg. 42, 5470 Rosendal 95499849
12 Erlend Bøyum 2,4 meter Neslia 5470 Rosendal 93202574
13 Jan Inge Husabø 2,8 meter Eggjavegen 28, 6863 Leikanger 99578036
14 Rosendal Båtlag 3 meter
15 Ronny Joa 2,9 meter Skeishagen 14 5470 Rosendal 99268872
16

Eva Soltveit

3 meter

Skeishagen 90, 5470 Rosendal

90167489

17 Ivar Gravdal 2,9 meter Skeishagen 5470 Rosendal 47756964
18 Astri Greve 2,5 meter Skeishagen 26, 5470 Rosendal 48267482
19

Knut Berge Eik

2,7 meter Seimshagen 44, 5472 Seimsfoss 95967811
20 John Kåre Mæland 3,0 meter Neslia, 5470 Rosendal 91379657
21 Tore Steinsvik 3,3 meter Skorane 40, 5463 Uskedalen 90947345
22

Hallgjerd Kofoed Hegland

3,4meter

Baronivegen 12, 5470 Rosendal

91598693

23

Jens Jarle Haugland

3,3 meter Neslia 31 5470 Rosendal 90733505
24 Thomas Embla Bonnerud 3,3 meter Røhrts vei 64, 1101 Oslo 95100257
25 Roald Øen 3,5 meter Nesvegen 132, 5470 Rosendal 53481232/ 40031252
26 Jan Helge Seglem 3,4 meter Neslia 39, 5470 Rosendal 99574124
27 Håkon Leganger 2,1 meter Gjerde 12 5474 Løfallstrand 95088760
28 Randi Stensletten 3,6 meter

Håvardhaugvg. 33, 5464 Dimmelsvik

99468893

29 Morten Leganger 3,1 meter Åsavegen 23, 5464 Dimmelsvik 91730089
30 Matthias Zimmermann 3,4 meter Seimshamrane 22, 5472 Seimsfoss 99701828
31 Gudbjørg Øen 3,6 meter Pb. 409 5403 Stord 53415747/ 92016989

 

32 Anders Bennæs 3,0 meter Neslia 71 5470 Rosendal 48006473
33 Evy Greve 3,3 meter Årstadveien 8, 5009 Bergen 97956906
34 Torbjørn Havnerås 2,9 meter Træsvegen 46, 5470 Rosendal 90143555
35 Vidar Moss 3 meter Skeishagen 61, 5470 Rosendal 94802909
36 Per T Skåle 2,6 meter Bjørkesvegen 93, 5470 Rosendal 97710673
37 Christian M. Mæland 2,9 meter Løfallstrand 72 91726436
38 Steinar Omvik 3,3 meter 5464 Dimmelsvik 97725386
39 Øystein Skåla 3,5 meter 5470 Rosendal 47627878

40

Sveinung Sandvik 3,1 meter Neslia 35, 5470 Rosendal 91858654
41 Frank Matre 3,8 meter Neslia 49B 5470 Rosendal 41331170
42

Torgeir Langeland

2,9 meter Neslia 15, 5470 Rosendal 91339993
43 Bodil Øyre 3,5 meter Skeishagen 85, 5470 Rosendal 91916511
44 Helge Lund 3,8 meter Eidesåsen 93 5750 Odda 94781022
45 Svein Ove Eide 3,4 meter Neslia 3, 5470 Rosendal 97556184
46 Knut Johannes Helvik 2,3 meter Neslia 98 5470 Rosendal 90733803
47 Anne Karin Maurangsnes 4 meter 5475 Ænes 48002964
48 Sigurd Øyre 3,6 meter Neslia 4 5470 Rosendal 95026563
49 Jorunn Røssland Eide 3,7 meter Neslia 3, 5470 Rosendal 47800715
50

Per Magne Solberg

3,7 meter

5475 Ænes

40061752

51 Svein I. Opdal 3,2 meter Seimshamrane 16 5472 Seimsfoss 92856237
52 Karl Øyvind Kristiansen 3,4 meter Skeishagen 56 5470 Rosendal 90733480
53 Einar Kråkevik 3,4 meter 5776 Nå 90534863
54

Terje Øvsthus

3,8 meter

Skeishagen 84B, 5470 Rosendal

90736495

55 Georg Savabini 3,9 meter Kristinelundveien 8, 0268 Oslo 46917272
56

Nils Arvid Øyre

3,7 meter Neslia 6, 5470 Rosendal 97642882
57 Gunnar Årvik 3,5 meter Træsv. 18 5470 Rosendal 91598552
58 Sjøtroll Havbruk AS 4 meter Eidsvik, 5397 Bekkjarvik 91858651
59 Sigurd Hatteberg 3 meter Baronivegen 69, 5470 Rosendal 99022911
60 Ragnar Albrethson 2,4 meter Skeishagen 81B, 5470 Rosendal 97010876

 

Venteliste pr november 2023:

1 Svein Erik Sivertsen Søreidgrend 41300569
2 Anders Jordal Rosendal 93630008
3 Anita Murel Uskedalen 90579338
4 Stig Klette Rosendal 98221952
5 Herman Helvik Rosendal 40221020
6 Annette Solheim Bergen 45231282
7 Trond Steinsvik Rosendal 99574137
8 Trond Egil Huke Rosendal 97113059
9 Øyvind Hansen Årland 90148297
10 Even M Revheim Rosendal 97556108
11 Kjetil Skåla Rosendal 90632435
12 Are Grov Rosendal 97581029
13 Geir Inge Vevik Rosendal 90403636
14 Michael Pommer Rosendal Hyttetun/ Langehagen Tyskland 45915710
15 Per Øyvind Sævartveit Odda 95215244
16 Kjetil Helvik Rosendal 95831980
17 Øystein Solheim Bergen 47636429
18 Martin Måkestad Rosendal 95085292
19 Glenn Håkon Harsvik Løfallstrand 40693623
20 Svanhild Seim Voss 97113052
21 Robin Bjerknes Fyllingsdalen 92420052
22 Atle Jarle Bauge Rosendal 91667752
23 Nina Storegjerde Rosendal 99619330
24 Janicke Stople Fana 41424293
25 Kari Holsvik Stord 92069004
26 Mari Mehl Willumsen Rosendal 99534033
27 Hans Olav Leganger Løfallstrand 151 47902578
28 Kenneth James Hjelmeland Landavegen 122, Dimmelsvik 46766411
29 Marie Oma Leikvoll Fitjaheio 38B, Dimmelsvik 95472939
30 Karl Næs Brendehaugen 16, 5416 Stord 97556069
31 Marius V. Pedersen Nesvegen 127, 5470 Rosendal 92022506
32 Ørjan Sæterdal Nedre Gjerde 8, Løfallstrand 46773218
33 Tor H Kleppe Fageråsveien 21B, 5067 Bergen 92200014
34 Gøril Guddal Guddalsvegen 181, 5472 Seimsfoss 95786322
35
36
37
38
39