Båtplassar

Oversyn over båtplassane i Rosendal Båtlag pr. august 2020.

A-side

NR

EIGAR

BREIDDE ADRESSE TLF.
1 Seglem Arne 2.1 meter Seimshagen 16, 5472 Seimsfoss 53481766/91198482
2

Lothe Rolf

2.2 meter Neslia 96, 5470 Rosendal 91781018
3 Botnen Tolleiv 2.2 meter Vassteigen 189, 5141 Fyllingsdalen 99406783
4 Mehl Bjørn Inge 2.1 meter 5470 Rosendal 53481256/97746674
5 Cristensen Kristen Tore 2 meter Neslia 94, 5470 Rosendal 40404474
6 Skjelnes Herlaug 2 meter Seimshagen 30, 5472 Seimsfoss 53480180/95118771
7

Eik Knut Berge

2,5 meter

Seimshagen 44, 5472 Seimsfoss 95967811
8 Nygård Morten 2.0 meter Postboks 70, 5486 Rosendal 53481902/97113075
9 Arnesen Nils H. 2,7 meter Træsvegen 66, 5470 Rodsendal 53481077/99521555
10 Espeland Marit 2,0 meter Bjørgedalen 184D, Fyllingsdalen 93856306

 

11

Nes Håkon

2,0meter

90959968

12

Helvik Randi Træen

2,5 meter

Neslia 98, 5470 Rosendal

53481566/90733505

13

Ljones Frode

2,3 meter

Neslia 67, 5470 Rosendal

41304441

14 Støve Atle 2.0 meter Neslia 63, 5470 Rosendal 53481503/91515207
15 Nygård Leif 2.0 meter 5470 Rosendal 90628283
16 Solheim Torbjørn 2,2 meter Kyrkjevegen 13, 5470 Rosendal 53481335/97620660
17 Havnelid Linn og Vilde Fossum 2,2 meter Harald Løvenskiolds vei 18, 0760 Oslo  98679763
18 Vik Jens 2,2 meter Neslia 61, 5470 Rosendal 41460452
19 Haugse Kåre 2.0 meter Boks 105, 5486 Rosendal 53481394
20

Johansson Sølvi og Mehl Ivar

2.1 meter Nesvegen 130, 5470 Rosendal 97519453
21 Revheim Rolf 2 meter Nordre Vardhaugen 11 A, 5253 Sandsli 55121116/91588559
22 Fosse Torgeir 2.3 meter Skeishagen 50, 5470 Rosendal 97077103
23 Terje Enes 3 meter Skeishagen 38, 5470 Rosendal 90733319
24 Byrkjeland Nils 3 meter Byrkjelandsvegen 34, 5600 Norheimsund 90579989
25 Dahl Kurt Helge 2.7 meter Neslia 41, 5470 Rosendal 90523059
26 Bøe Helge 2.9 meter Haukelandsvn.40G, 5096 Bergen 55294629/93230494
27 Onarheim Gunnar 2.3 meter Neslia 100, 5470 Rosendal 53473632
28 Røysland Harald 2.7 meter Løfallstrand 261, 5474 Løfallstrand (Trine Solheim) 53480316
29 Leganger Olger 2,5 meter 5474 Løfallstrand 53480267/46945979
30 Tyborg Arne 2.5 meter Lyngbøv.26F, 5163 Laksevåg 91682259
31 Olsen Romar Skeie 2,6 meter Træsvegen 22, 5470 Rosendal 41713074
32 Vik Ole 3,1 meter Kyrkjev. 168, 5470 Rosendal 53481200/91345006

 

33 Ronald Eikefjord 3.3 meter Grøne Bråden 27, 4370 Egersund 51491550
34 Hereid Magnus 2.7 meter Neslia 1, 5470 Rosendal 95188445
35 Fossberg Jens Åge

2.4 meter

Baronivegen 100, 5470 Rosendal

92048843

36 Hagen Kjetil 2.9 meter Storekleiv 4, 5750 Odda 53473641/99155310
37 Steinsvik Arild 2 meter Nes 5470 Rosendal  93220406
38 Færstad Terje 2.7 meter Ture Nermannsvei. 6 5143 Fyllingsdalen 95752233
39 Langesæter Sjur 2.6 meter Neslia 33, 5470 Rosendal 40044822
40 Eikefjord Kirsten M. (Knut) 2.4 meter Sverresplass 4, 5700 Voss 90941197
41 Klette Johnny 2,5 meter Neslia 82 Pb. 191 5486 Rosendal 93220418
42 Vågen Ottar Willy 2.7 meter 5470 Rosendal 91594718
43 Lid Frode 2.3 meter Bjørke 5470 Rosendal 91888674
44 Mælen Oddgeir 2.5 meter Kyrkjevegen 197, 5470 Rosendal 90136120
45 Eide Fjordbruk 4.0 meter 5640 Eikel.osen (Oddvar Enæs 41561264) 56585200
46 Eikefjord Knut 2,4 meter Bordalsvegen 27 5700 Voss 56521840/92165843
47 Walter Carmen 2.7 meter Neslia 12, 5470 Rosendal 45504686
48 Thomsen Johnny 2.2 meter Malmanger 6, 5470 Rosendal 90279122
49 Bråtun Per 2.7 meter Træsvegen 14, 5470 Rosendal 90978861
50 Olsen Martha Skeie 2,2 meter Åsalio 9, 5464 Dimmelsvik 98259586
51 Trovik Thor S. 2.4 meter Winst. Churchillsv. 14, 9014 Tromsø 91753893
52 Eik Liv Sætre 2,5 meter Baronivegen 53, 5470 Rosendal 99512601
53 Geir Olav Guddal 2,5 meter 5773 Hovland 53661906
54 Jan Ove Johansen 2,4 meter Guddalsveien 15, 5472 Seimsfoss 53471144/91535141
55 Fjæra Gunnar Johannes 2,4 meter Eidesåsen 114 5750 Odda 53644310/45119281

 

B-side

1 Sandvik Sveinung 2.9 meter Neslia, 5470 Rosendal 53484106/91858654
2 Bennæs Ole 2,2 meter Neslia 71 5470 Rosendal 53488928/93437521
3 Kleppe Gunn Ystanes 2,8 meter Nedre Gjerde 6 5474Løfallstrand 53480272
4 Skjelnes Nils 2.1 meter Skeishagen 47 A 5470 Rosendal 95118773
5

Gjuvsland Toralf

2.6 meter

Postboks 60 5486 Rosendal 91147901
6 Rise Knut 2,3 meter Neslia 28 5470 Rosendal 53481221/91147892

7

Holsvik Einar

3 meter

Neslia 92, 5470 Rosendal 91515215
8 Matre Frank 2.6 meter Neslia 49 B 5470 Rosendal 41331170
9

Revheim Hallvard Erik

3 meter Pb. 91 5486 Rosendal 90663616
10 Sandnes Rune 2,4 meter Håvardshaugvegen 22, 5464 Dimmelsvik 99041064
11

Knut M. Tveito

2.3 meter

Bjørkesvg. 42, 5470 Rosendal 95499849
12 Bøyum Erlend 2.4 meter Neslia 5470 Rosendal (erlend.boeyum@palfingermarine.com) 53489490/93202574
13 Husabø Jan Inge 2.8 meter Eggjavegen 28, 6863 Leikanger 99578036
14 Arne Helle 3 meter

Stølane 34 5430 Bremnes

53420565

15 Ronny Joa 2.9 meter Skeishagen 14 5470 Rosendal 53471810/99268872
16

Soltveit Asbjørn

3 meter

5470 Rosendal

90580796

17 Ivar Gravdal 2.9 meter Skeishagen 5470 Rosendal (ivar.gra@gmail.com) 47756964
18 Greve Astri 2.5 meter Skeishagen 26, 5470 Rosendal 48267482 (Jarle Vaage 95083356
19

Bergo Anne Lise.

2,4 meter Bergsdalsvegen 980, 5722 Dalekvam 97567611
20 Mæland John Kåre 3.0 meter Neslia, 5470 Rosendal 91379657
21 Steinsvik Tore 3,3 meter Skorane 40, 5463 Uskedalen 90947345
22

Sævareid Odd

3,4meter

Neslia 12, 5470 Rosendal

92464646

23

Haugland J. Jarle

3.3 meter Neslia 31 5470 Rosendal (jensjarle.haugland@knett.no) 90733505
24 Olsen Kjartan Wang 3,3 meter Postboks 218, 5486 Rosendal (kjartan.wang.olsen@knett.no) 53481580/99520862
25 Øen Roald 3,5 meter 5470 Rosendal 53481232
26 Kvestad Arnfinn 3,4 meter Postboks 28, 5776 Nå 53662234/41692192
27 Håkon Leganger 2.1 meter Gjerde 12 5474 Løfallstrand 95088760
28 Stensletten Randi 3.6 meter

Håvardhaugvg. 33, 5464 Dimmelsvik

99468893

29 Leganger Morten 3,1 meter Åsavegen 23, 5464 Dimmelsvik 91730089
30 Buene Odmar 2.9 meter 5472 Seimsfoss 41558342
31 Øen Gudbjørg 3.6 meter Pb. 409 5403 Stord 53415747

 

32 Bennæs Anders 3.0 meter Neslia 71 5470 Rosendal 48006473
33 Greve Evy 3.3 meter Årstadveien 8, 5009 Bergen 97956906
34 Hellenes Ronald 2.9 meter Kyrkjev.177 5470 Rosendal 90598803
35 Moss Vidar 3 meter Skeishagen 61, 5470 Rosendal 94802909
36 Snilstveit Torleiv 2.6 meter 5473 Snistveitsøy mob. 41335348 53481532/41335348
37 Christian M. Mæland 2.9 meter Løfallstrand 72 91726436
38 Steinar Omvik 3.3 meter 5464 Dimmelsvik 97725386
39 Skåla Øystein 3.7 meter 5470 Rosendal 47627878

40

Nå Bjarne 3,3 meter Fjordavegen 1086, 5776 Nå (bjarnenaa@gmail.com) 97585456
41 Torgeir Langeland 2.9 meter Neslia 15 5470 Rosendal 91339993
42

Bøyum Magne

3 meter Skeie 5472 Seimsfoss 53481196
43 Øyre Bodil 3,5 meter Skeishagen 85, 5470 Rosendal 53472215
44 Helge Lund 3.8 meter Eidesåsen 93 5750 Odda 94781022
45 Eide Svein Ove 3,4 meter Neslia 3, 5470 Rosendal 53480181
46 Helvik Knut Johannes 2.3 meter Neslia 98 5470 Rosendal 53481566/90733803
47 Maurangsnes Steinar 4 meter 5475 Ænes 53484565
48 Øyre Sigurd 3.6 meter Neslia 4 5470 Rosendal 95026563
49 Eide Jorunn Røssland 3.7 Neslia 3, 5470 Rosendal 47800715
50

Solberg Per Magne

3,7 meter

5475 Ænes

40061752

51 Opdal Svein 3,2 meter Seimshamrane 16 5472 Seimsfoss (siopdal@gmail.com) 92856237
52 Karl Øyvind Kristiansen 3,4 meter Skeishagen 56 5470 Rosendal 90733480
53 Kråkevik Einar 3.4 meter 5776 Nå 90534863
54

Rosendal Båtlag

3.8 meter

Reserveplass

90733505

55 Savabini Georg 3.9 meter Kristinelundveien 8, 0268 Oslo 46917272
56

Øyre Nils Arvid

3.7 meter Neslia 6, 5470 Rosendal 97642882
57 Årvik Gunnar 3,5 meter Træsv. 18 5470 Rosendal 53481698/91598552
58 Sjøtroll Havbruk AS 4 meter Eidsvik, 5397 Bekkjarvik 91858651
59 Løvfall Knut 3 meter 5474 Løfallstrand 94260459
60 Per Nordstrøm 2 meter Rægevik 4818 Færvik 97723377

 

Venteliste pr juli 20:

Jan Helge Seglem

Hallgjerd K. Hegland

Kjetil Berge

Glenn A. Opland

Sigurd Hatteberg

Ragnar Albrethson

Øyvind Hansen

Øyvind Seglem

Torbjørn Havnerås

Cato Leganger

Thomas E. Bonnerud

Even M. Revheim

Mikal Skåla

Kjetil Skåla

Are Grov

Ingebjørg Eik

Geir Inge Vevik

Helge Ingebrigtsen

Anna Mari Hagen

Kjetil Helvik

Øystein Solheim

Martin Måkestad

John Brakstad

Glenn Håkon Harsvik

Anitha Mehl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neslia 39, 5470 Rosendal

Baroniv. 12, 5470 Rosendal

Øvre Kirkland 36, 5227 Nestun

Neslia 69, 5470 Rosendal

Baroniv. 69, 5470 Rosendal

Skeishagen 81b, 5470 Rosendal

Vågabygda 65, 5652 Årland

Neslia 69, 5470 Rozsendal

5470 Rosendal

 

Røhts vei 64, 1181 Oslo

Nedslia 48, 5470 Rosendal

Vetleåsen 28, 5464 Dimmelsvik

Bjørkesv. 69, 5470 Rosendal

Lægdesvingen 69, 5096 Bergen

5470 Rosendal

Løfallstrand 78, 5474 Løfallstrand

Moldahaugane 30, 5267 Espeland

Kattanakkv. 44, 5518 Haugesund

Kyrkjev. 122b, 5470 Rosendal

Kyrkjev. 13, 5470 Rosendal

Neslia 64, 5470 Rosendal

Skeishagen 90, 5470 Rosendal

Nedre Gjerde 7, 5470 Rosendal

Melsvegen 94, 5470 Rosendal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99574124

91598693

99538104

97709306

99022911

97010876

90148297

97497035

90143555

97668489

95100257

97556108

41379471

90632435

97581029

98051973

90403636

94474511

97811287

95831980

47636429

95085292

91147935

40693623

 

91375037