Båtplassar

Oversyn over båtplassane i Rosendal Båtlag pr. mars 2021.

A-side

NR

EIGAR

BREIDDE ADRESSE TLF.
1 Arne Seglem 2.1 meter Seimshagen 16, 5472 Seimsfoss 53481766/91198482
2

Rolf Lothe

2.2 meter Neslia 96, 5470 Rosendal 91781018
3 Tolleiv Botnen 2.2 meter Vassteigen 189, 5141 Fyllingsdalen 99406783
4 Bjørn Inge Mehl 2.1 meter 5470 Rosendal 53481256/97746674
5 Kristen Tore Christensen 2 meter Neslia 94, 5470 Rosendal 40404474
6 Herlaug Skjelnes 2 meter Seimshagen 30, 5472 Seimsfoss 53480180/95118771
7

Knut Berge Eik

2,5 meter

Seimshagen 44, 5472 Seimsfoss 95967811
8 Morten Nygård 2.0 meter Postboks 70, 5486 Rosendal 53481902/97113075
9 Nils H. Arnesen 2,7 meter Træsvegen 66, 5470 Rodsendal 53481077/99521555
10 Marit Espeland 2,0 meter Bjørgedalen 184D, Fyllingsdalen 93856306

 

11

Glenn Andre Opland

2,0meter

Neslia 69, 5470 Rosendal

97709308

12

Randi Træen Helvik

2,5 meter

Neslia 98, 5470 Rosendal

53481566/90733505

13

Frode Ljones

2,3 meter

Neslia 67, 5470 Rosendal

41304441

14 Atle Støve 2.0 meter Neslia 63, 5470 Rosendal 53481503/91515207
15 Leif Nygård 2.0 meter 5470 Rosendal 90628283
16 Torbjørn Solheim 2,2 meter Kyrkjevegen 13, 5470 Rosendal 53481335/97620660
17 Linn Havnelid og Vilde Fossum 2,2 meter Harald Løvenskiolds vei 18, 0760 Oslo  98679763
18 Jens Vik 2,2 meter Neslia 61, 5470 Rosendal 41460452
19 Kåre Haugse 2.0 meter Boks 105, 5486 Rosendal 53481394
20

Sølvi Johansson og Ivar Mehl

2.1 meter Nesvegen 130, 5470 Rosendal 97519453
21 Rolf Revheim 2 meter Nordre Vardhaugen 11 A, 5253 Sandsli 55121116/91588559
22 Torgeir Fosse 2.3 meter Skeishagen 50, 5470 Rosendal 97077103
23 Terje Enes 3 meter Skeishagen 38, 5470 Rosendal 90733319
24 Nils Byrkjeland 3 meter Byrkjelandsvegen 34, 5600 Norheimsund 90579989
25 Kurt Helge Dahl 2.7 meter Neslia 41, 5470 Rosendal 90523059
26 Helge Bøe 2.9 meter Haukelandsvn.40G, 5096 Bergen 55294629/93230494
27 Gunnar Onarheim 2.3 meter Neslia 100, 5470 Rosendal 53473632
28 Harald Røysland 2.7 meter Løfallstrand 261, 5474 Løfallstrand (Trine Solheim) 53480316
29 Olger Leganger 2,5 meter 5474 Løfallstrand 53480267/46945979
30 Arne Tyborg 2.5 meter Lyngbøv.26F, 5163 Laksevåg 91682259
31 Romar Skeie Olsen 2,6 meter Træsvegen 22, 5470 Rosendal 41713074
32 Ole Vik 3,1 meter Kyrkjev. 168, 5470 Rosendal 53481200/91345006

 

33 Ronald Eikefjord 3.3 meter Grøne Bråden 27, 4370 Egersund 51491550
34 Magnus Hereid 2.7 meter Neslia 1, 5470 Rosendal 95188445
35 Jens Åge Fossberg

2.4 meter

Baronivegen 100, 5470 Rosendal

92048843

36 Ketil Hagen 2.9 meter Storekleiv 4, 5750 Odda 53473641/99155310
37 Arild Klette Steinsvik 2 meter Nes 5470 Rosendal  93220406
38 Terje Færstad 2.7 meter Ture Nermannsvei. 6 5143 Fyllingsdalen 95752233
39 Laila Hervold Langesæter 2.6 meter Neslia 33, 5470 Rosendal 90762837
40 Kirsten M. Eikefjord (Knut) 2.4 meter Sverresplass 4, 5700 Voss 90941197
41 Johnny Klette 2,5 meter Neslia 82 Pb. 191 5486 Rosendal 93220418
42 Ottar Willy Vågen 2.7 meter 5470 Rosendal 91594718
43 Frode Lid 2.3 meter Bjørke 5470 Rosendal 91888674
44 Oddgeir Mælen 2.5 meter Kyrkjevegen 197, 5470 Rosendal 90136120
45 Eide Fjordbruk 4.0 meter 5640 Eikel.osen (Oddvar Enæs 41561264) 56585200
46 Knut Eikefjord 2,4 meter Bordalsvegen 27 5700 Voss 56521840/92165843
47 Odd Sævareid 2.7 meter Neslia 12, 5470 Rosendal 92464646
48 Johnny Thomsen 2.2 meter Malmanger 6, 5470 Rosendal 90279122
49 Per Bråtun 2.7 meter Træsvegen 14, 5470 Rosendal 90978861
50 Martha Skeie Olsen 2,2 meter Åsalio 9, 5464 Dimmelsvik 98259586
51 Thor S. Trovik 2.4 meter Winst. Churchillsv. 14, 9014 Tromsø 91753893
52 Liv Sætre Eik 2,5 meter Baronivegen 53, 5470 Rosendal 99512601
53 Geir Olav Guddal 2,5 meter 5773 Hovland 53661906/90794640
54 Jan Ove Johansen 2,4 meter Guddalsveien 15, 5472 Seimsfoss 53471144/91535141
55 Gunnar Johannes Fjæra 2,4 meter Eidesåsen 114 5750 Odda 53644310/45119281

 

B-side

1 Sveinung Sandvik 2.9 meter Neslia, 5470 Rosendal 53484106/91858654
2 Ole Bennæs 2,2 meter Neslia 71 5470 Rosendal 53488928/93437521
3 Gunn Ystanes Kleppe 2,8 meter Nedre Gjerde 6 5474Løfallstrand 53480272
4 Nils Skjelnes 2.1 meter Skeishagen 47 A 5470 Rosendal 95118773
5

Toralf Gjuvsland

2.6 meter

Postboks 60 5486 Rosendal 91147901
6 Knut Rise 2,3 meter Neslia 28 5470 Rosendal 53481221/91147892

7

Einar Holsvik

3 meter

Neslia 92, 5470 Rosendal 91515215
8 Frank Matre 2.6 meter Neslia 49 B 5470 Rosendal 41331170
9

Hallvard Erik Revheim

3 meter Pb. 91 5486 Rosendal 90663616
10 Rune Sandnes 2,4 meter Håvardshaugvegen 22, 5464 Dimmelsvik 99041064
11

Knut Magnar Tveito

2.3 meter

Bjørkesvg. 42, 5470 Rosendal 95499849
12 Erlend Bøyum 2.4 meter Neslia 5470 Rosendal (erlend.boeyum@palfingermarine.com) 53489490/93202574
13 Jan Inge Husabø 2.8 meter Eggjavegen 28, 6863 Leikanger 99578036
14 Arne Helle 3 meter

Stølane 34 5430 Bremnes

53420565

15 Ronny Joa 2.9 meter Skeishagen 14 5470 Rosendal 53471810/99268872
16

Asbjørn Soltveit

3 meter

5470 Rosendal

90580796

17 Ivar Gravdal 2.9 meter Skeishagen 5470 Rosendal (ivar.gra@gmail.com) 47756964
18 Astri Greve 2.5 meter Skeishagen 26, 5470 Rosendal 48267482 (Jarle Vaage 95083356
19

Anne Lise Bergo

2,4 meter Bergsdalsvegen 980, 5722 Dalekvam 97567611
20 John Kåre Mæland 3.0 meter Neslia, 5470 Rosendal 91379657
21 Tore Steinsvik 3,3 meter Skorane 40, 5463 Uskedalen 90947345
22

Hallgjerd Kofoed Hegland

3,4meter

Baronivegen 12, 5470 Rosendal

91598693

23

Jens Jarle Haugland

3.3 meter Neslia 31 5470 Rosendal (jensjarle.haugland@knett.no) 90733505
24 Kjartan Wang Olsen 3,3 meter Postboks 218, 5486 Rosendal (kjartan.wang.olsen@knett.no) 53481580/99520862
25 Roald Øen 3,5 meter Nesvegen 132, 5470 Rosendal 53481232
26 Jan Helge Seglem 3,4 meter Neslia 39, 5470 Rosendal 99574124
27 Håkon Leganger 2.1 meter Gjerde 12 5474 Løfallstrand 95088760
28 Randi Stensletten 3.6 meter

Håvardhaugvg. 33, 5464 Dimmelsvik

99468893

29 Morten Leganger 3,1 meter Åsavegen 23, 5464 Dimmelsvik 91730089
30 Odmar Buene 2.9 meter 5472 Seimsfoss 41558342
31 Gudbjørg Øen 3.6 meter Pb. 409 5403 Stord 53415747

 

32 Anders Bennæs 3.0 meter Neslia 71 5470 Rosendal 48006473
33 Evy Greve 3.3 meter Årstadveien 8, 5009 Bergen 97956906
34 Ronald Hellenes 2.9 meter Kyrkjev.177 5470 Rosendal 90598803
35 Vidar Moss 3 meter Skeishagen 61, 5470 Rosendal 94802909
36 Tor Snilstveit 2.6 meter Lyshovden 140, 5148 Fyllingsdalen 45838630
37 Christian M. Mæland 2.9 meter Løfallstrand 72 91726436
38 Steinar Omvik 3.3 meter 5464 Dimmelsvik 97725386
39 Øystein Skåla 3.7 meter 5470 Rosendal 47627878

40

Bjarne Nå 3,3 meter Fjordavegen 1086, 5776 Nå (bjarnenaa@gmail.com) 97585456
41 Torgeir Langeland 2.9 meter Neslia 15 5470 Rosendal 91339993
42

Magne Bøyum

3 meter Skeie 5472 Seimsfoss 53481196
43 Bodil Øyre 3,5 meter Skeishagen 85, 5470 Rosendal 53472215
44 Helge Lund 3.8 meter Eidesåsen 93 5750 Odda 94781022
45 Svein Ove Eide 3,4 meter Neslia 3, 5470 Rosendal 53480181
46 Knut Johannes Helvik 2.3 meter Neslia 98 5470 Rosendal 53481566/90733803
47 Steinar Maurangsnes 4 meter 5475 Ænes 53484565
48 Sigurd Øyre 3.6 meter Neslia 4 5470 Rosendal 95026563
49 Jorunn Røssland Eide 3.7 Neslia 3, 5470 Rosendal 47800715
50

Per Magne Solberg

3,7 meter

5475 Ænes

40061752

51 Svein I. Opdal 3,2 meter Seimshamrane 16 5472 Seimsfoss (siopdal@gmail.com) 92856237
52 Karl Øyvind Kristiansen 3,4 meter Skeishagen 56 5470 Rosendal 90733480
53 Einar Kråkevik 3.4 meter 5776 Nå 90534863
54

Rosendal Båtlag

3.8 meter

Reserveplass

90733505

55 Georg Savabini 3.9 meter Kristinelundveien 8, 0268 Oslo 46917272
56

Nils Arvid Øyre

3.7 meter Neslia 6, 5470 Rosendal 97642882
57 Gunnar Årvik 3,5 meter Træsv. 18 5470 Rosendal 53481698/91598552
58 Sjøtroll Havbruk AS 4 meter Eidsvik, 5397 Bekkjarvik 91858651
59 Knut Løvfall 3 meter 5474 Løfallstrand 94260459
60 Per Nordstrøm 2,4 meter Rægevik 4818 Færvik 97723377

 

Venteliste pr januar 2022:

1 Sigurd Hatteberg Rosendal 99022911
2 Ragnar Albrethson Rosendal 97010876
3 Øyvind Seglem Seimsfoss 97497035
4 Torbjørn Havnerås Rosendal 90143555

5

Terje Øvsthus Rosendal 90736495
6 Cato Leganger Løfallstrand 47668489
7 Øyvind Hansen Årland 90148297
8 Thomas E Bonnerud Oslo 95100257
9 Even M Revheim Rosendal 97556108
10 Mikal Skåla Dimmelsvik 41379471
11 Kjetil Skåla Rosendal 90632435
12 Are Grov Rosendal 97581029
13 Ingebjørg Eik Rosendal 98051973
14 Geir Inge Vevik Rosendal 90403636
15 Helge Ingebrigtsen Espeland 94474511
16 Anne Mari Hagen Haugesund 97811287
17 Kjetil Helvik Rosendal 95831980
18 Øystein Solheim Bergen 47636429
19 Martin Måkestad Rosendal 95085292
20 John Brakstad Rosendal 91147935
21 Glenn Håkon Harsvik Løfallstrand 40693623
22 Anitha Mehl Rosendal 91375037
23 Sven Løkeland Rosendal 46965532
24 Matthias Zimmermann Seimsfoss 41468098
25 Vegard Vestbø Skåle Rosendal 90706461
26 Atle Jarle Bauge Rosendal 91667752
27 Nina Storegjerde Rosendal 99619330
28 Arne Olav Hjelmeland Stavanger 98242424
29 Janicke Stople Fana 41424293
30 Sigurd Brattetveit Løfallstrand 90765315
31 Thomas Eriksen Odda 47516463
32 Joakim Bjørge Seimsfoss 95298661
33 Elisabeth Takla Tyssedal 93096233
34 Lars Aslak Holmberg Skare 90206089
35 Svein Erik Sivertsen Søreidgrend 41300569
36 Tore Hjelmeland Omvikdalen 46693521
37 Anders Jordal Rosendal 93630008
38
39
40