Ubedne gjester

I nyårshelga har det vore ubedne gjester ombord i ein av båtane i hamna. Ingenting skal vera stole, det er heller ikkje gjort herverk, men det skal vera rota litt. Båteigarane bør no sjekka båtane sine, og er det fleire som oppdagar at det har vore ubedne gjester ombord, så meld frå til formann eller hamnesjef.