Restmontering brygger

Vi har no til slutt fått endelig dato for montering av resten av bryggene, det VikØrsta no seier er dei 2 første vekene i desember. Utfrå dette, satsar vi på å få utført demonteringa av gjenståande 24-26.november. Knut organiserer dette, dei som kan/vil delta kan gjerne melda seg til han, helst på sms/epost, meir info kjem når det nærmar seg. Dei som har båt liggjande på den gjenståande delen, må altså flytta innan 24/11. Vi vil prøva å få dette til med internflytting i hamna, dei det gjeld kan kontakte Leif på sms/epost, så ser vi kva vi får til.

Mvh Styret