Sakte fart

Rett som det er vert det observert medlemer på veg ut av, eller inn i hamna, for god fart. Det bør vera kjent at i hamna er det sakte fart som gjeld. Og sakte fart betyr SAKTE FART. Lat oss alle hugsa på det denne sesongen, så vert det og litt trivelegare for dei som ligg på kne og albogar og jobbar i båtane sine.