Fellesdugnad i hamna våren 2018

Det vert fellesdugnad i hamna tysdag 8. mai og tysdag 29. mai, begge dagar frå klokka 18.00 til 21.00.

Det er ein god del førefallande arbeid som skal gjerast i hamna i vår, så det er viktig at medlemene møter fram.

Styret.