Dugnad 2021

Det vert ikkje fellesdugnad i år heller. Dugnadssjef har likevel nokre oppgåver som skal utførast, så du som ønskjer å utføra dugnad i staden for å betala, kan kontakta dugnadssjef om dette på 95967811 ved første høve. Helsing Styret 🙂