Tid for slipping

Medlemer som skal på slipp i vår, må merka seg at det i år ikkje vert hengt opp slipplister i lagshytta. I staden må medlemene gå inn på nettsida vår, der ein i hovudmenyen må trykkja på slipping. Då vil det koma opp ein kalendar for storeslippen og ein for vetle, samt informasjon om korleis ein skal gå fram for å tinga plass på slippen. Lukke til.