Vassdugnad

No har vi motteke naudsynt utstyr for å ferdigstilla vatn på bryggene i hamna, så då freistar vi med dugnad på det og litt anna tysdag 23/5 og onsdag 24/5. Oppstart i utgangspunktet kl 1700 begge dagar, kontakt Knut på 95967811 om du evt ønskjer å møta tidlegare.

Mvh Styret