Sandblåsing

I fjor haust vart gamleslippen sett i skikkeleg teknisk stand, og denne våren er det meininga å pikka rust og måla vogna. Men i staden for å pikka rust hadde det vore enklare med sandblåsing.

Difor: Er det einkvan av medlemene som driv med sandblåsing, eller har slikt utstyr til låns, eller kjenner nokon som har slikt utstyr, er vi takksame om dei tek kontakt med hamnesjefen, dugnadssjefen eller formannen.

 

Ubedne gjester

I nyårshelga har det vore ubedne gjester ombord i ein av båtane i hamna. Ingenting skal vera stole, det er heller ikkje gjort herverk, men det skal vera rota litt. Båteigarane bør no sjekka båtane sine, og er det fleire som oppdagar at det har vore ubedne gjester ombord, så meld frå til formann eller hamnesjef.

 

Slipping på storeslippen

Desse er no «sertifiserte» for å køyra storeslippen. Difor: Skal du på storeslippen, ring ein av desse, så køyrer dei vogna for deg.

Jens Jarle Haugland, tlf. 90733505
Ivar Gravdal, tlf. 47756964
Frank Matre, tlf. 41331170
Steinar Omvik, tlf. 97725386
Kjartan Wang Olsen, tlf. 99520862.

Styret.