Ubedne gjester

I nyårshelga har det vore ubedne gjester ombord i ein av båtane i hamna. Ingenting skal vera stole, det er heller ikkje gjort herverk, men det skal vera rota litt. Båteigarane bør no sjekka båtane sine, og er det fleire som oppdagar at det har vore ubedne gjester ombord, så meld frå til formann eller hamnesjef.

 

Slipping på storeslippen

Desse er no «sertifiserte» for å køyra storeslippen. Difor: Skal du på storeslippen, ring ein av desse, så køyrer dei vogna for deg.

Jens Jarle Haugland, tlf. 90733505
Ivar Gravdal, tlf. 47756964
Frank Matre, tlf. 41331170
Steinar Omvik, tlf. 97725386
Kjartan Wang Olsen, tlf. 99520862.

Styret.